Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2023
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
  Dr. Heinu Koitel
1992-2010
patendivolinik
firma asutaja ja juht

Õigusteadlane ja patendivolinik professor Heinu Koiteli (1937-2010). 

Kogu oma professionaalse elu pühendas Heinu Koitel intellektuaalse ja tööstusomandi õiguskaitse küsimustele.

Ta oli esimene Eestis, kes kaitses õigusteaduste kandidaadi kraadi tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas (1970).

1990.-ndate aastate alguses võttis ta aktiivselt osa Eesti patendisüsteemi taastamisest ja tööstusomandialasest õigusloomest, mille eest on H. Koitel 2007. aastal autasustatud Vabariigi Presidendi poolt Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Lisaks on ta avaldanud üle 100 teaduspublikatsiooni, sh raamatuid ja kogumikke ning esinenud ettekannetega paljudel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Viimastel aastakümnetel tegutses ta professionaalselt aktiivselt järgmistes valdkondades: 
Eesti patendivolinik (reg. nr. 004) leiutiste, kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas alates 1992. aastast;
Euroopa patendivolinik leiutiste valdkonnas alates 2002. aastast ning kaubamärkide ja tööstusdisainide valdkonnas alates 2004. aastast;
Eesti Patendivolinike Seltsi liige (juhatuse esimees aastatel 2004-2007);
Eesti Juristide Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide AIPPI ning INTA liige;
H. Koitel töötas ka Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudis professorina, õpetades järgmisi distsipliine: intellektuaalomandi õiguskaitse, rahvusvaheline avalik- ja eraõigus, Rooma õigus; tema juhendamisel on kaitstud hulgaliselt doktori-, magistri- ja bakalaureusetöid.

Tegevusvaldkonnad
leiutiste, kaubamärkide, tööstusdisaini­lahenduste, geograafiliste tähiste ja autoriõiguse õiguskaitse, võitlus võltskaubanduse ja piraatlusega.

Haridus - kõrgem
Tartu Riiklik Ülikool – jurist; kaitses Tartu Ülikoolis esimesena Eestis dissertatsiooni intellektuaalomandi (tööstusomandi) õiguskaitse valdkonnas (1970);
1990-ndatel aastatel on korduvalt viibinud stažöörina Max-Planck’i Autori- ja Patendiõiguse Instituudis Münchenis, Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis ja Stockholmi Ülikoolis ning osalenud täienduskoolitustel Euroopa Patendiametis (EPO).
Varasem töökäik
Pärast ülikooli lõpetamist töötas 7 aastat elektrotehnika tehases „Estoplast” juriskonsuldi, inseneri ja patendibüroo juhatajana, kus registreeris muu hulgas Nõukogude Liidu esimesed 9 tööstusdisainilahendust (nende seas ka tuntud valgusti Vana Toomas);
1967-1992. a. töötas Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse ning Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudis vanemteaduri ja õiguse osakonna juhatajana;
1971. a. asutas Tallinnas Moskva Patendinstuudi filiaali, mis tegutses kuni 1985. aastani. Mitusada selle instituudi lõpetajat said teise kõrghariduse diplomi patendinduse alal. Nimetatud filiaalist on patendialase hariduse omandanud paljud tänased Eesti patendivolinikud ning Patendiameti töötajad;
1992. a. asutas KOITEL Patendi- & Kaubamärgibüroo OÜ, mille juhatuse esimees oli 2010. aastani.
1993. a. alates tegeles ta järjepidevalt ka õppetööga, olles Eesti Sisekaitse Akadeemia tsiviil- ja kaubandusõiguse õppetooli juhataja ja professor, Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgema Majanduskooli õigusdistsipliinide õppejõud, Audentese Ülikooli õppejõud, õppetooli juhataja ja professor ning kuni 2010. a Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi professor.
Keeled
eesti, vene, inglise, soome.
Mag. Raivo Koitel
patendivolinik


Katrin Koitel
patendivolinik


Mag. Janno Äniline
patendivolinik


Juta-Maris Uustalu
patendivolinik


Jürgen Jänese
konsultant


Tiia Koitel
büroo juhataja


Piret Lubja
vanemspetsialist


Kristel Birgit Jänese
administraator
Dr. Heinu Koitel
1992-2010
patendivolinik
firma asutaja ja juht

 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015