Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud

Euroopa Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) annab 2022. aastal Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) fondi kaudu rahalist toetust Euroopa Liidus (EU) tegutsevatele ettevõtetele kaubamärkide, tööstusdisainide ja patentide (tööstusomand) õiguskaitse eest tasumiseks.


Toetust saavad taotleda ettevõtted, millel on alla 250 töötaja ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.


Saame olla ettevõtjale abiks VKEde fondi rahalise toetuse korraldamisel. Selleks palun võtke meiega ühendust, et saaksime protsessiga algust teha.

 
Toetust antakse kahe eraldi vautšerina:

-     EU (EUIPO) ja ka siseriiklike (nt Eesti või Soome jt EU liikmesriikide) kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste lõivudest 75% ulatuses ja rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise Madriidi süsteemi kaudu (WIPO) kolmandate riikide kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste lõivudest 50% ulatuses – maksimaalses summas 1500 eurot;

-          siseriiklike patenditaotluste lõivudest 50% ulatuses –  maksimaalses summas 750 eurot.

 
Toetussüsteem töötab järgmiselt:

-          VKE fondile tuleb esitada toetusavaldus koos vajalike andmete ja dokumentidega;

-          15-20 tööpäeva jooksul tehakse toetusotsus (vautšer) või selgitustaotlus täiendavate andmete esitamiseks;

-          toetuse saamisel tuleb nelja kuu jooksul aktiveerida vautšer ehk asuda oma tööstusomandit kaitsma ja maksta vajalikud lõivud;

-          peale lõivude tasumist tuleb EUIPOle esitada hüvitistaotlus;

-          vajadusel on võimalik tegutsemisperioodi veel pikendada kahe kuu võrra lisatoimingute tegemiseks (nt rahvusvahelise kaitse saamine lisariikides Madriidi süsteemi kaudu);

-          hüvitissumma makstakse ettevõtte kontole.

Link VKEde toetusmeetmele on siin. Lisainfo vaata ka Patendiameti ajaveebist.