Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus. Tööstus­disainilahenduse mõiste hõlmab kõikvõimalikke toodete välis­kujundusi, mis ei tulene tehnilisest otstarbest ja mille moodustamisel osalevad üksikuna või kombinatsioonis vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. Siinjuures on oluline piirang, mille kohaselt ei loeta tööstusdisainilahenduseks nende toodete väliskujundust, mis detailina terviktootesse paigutatuna nähtavaks ei jää (nt. auto amortisaator, mis on kaetud autokerega).
Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse saamiseks tuleb Patendiametile esitada tööstusdisainilahenduse registreerimistaotlus. Registreerimiseks võib esitada ühe tööstus­disainilahenduse, tööstusdisaini­lahenduse variandid (variandid on tööstus­disainilahenduse sellised teisendid, mis vastava ala asjatundjale jätavad sama üldmulje) või tööstusdisainilahenduste komplekti (komplekt on tööstus­disainilahenduste ühte valdkonda kuuluvate ja samas laadis kujundatud tööstusdisainilahenduste loogiline kogum). Õiguskaitse antakse tööstus­disainilahendusele, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid. Tööstusdisainilahenduse vastavus nimetatud tingimustele on taotleja riisiko, sest Patendiamet ei tee registreerimisel ekspertiisi.
Tööstusdisainilahenduse registreering kehtib 5 aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates, registreeringu kehtivust võib pikendada 5 aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Tööstusdisainilahenduse registreeringu saab üldjuhul kätte 2-4 kuuga.
Eesti Vabariigi tööstusdisaini kaitse seadus hakkas kehtima 1998. aastal.
 Tööstusdisaini- lahendus
 Registreerimisnõuded
 Õiguskaitse võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015